Partneři Centrope odsouhlasili finální verzi Tourcentrope

Businessplán 2013+ staví na spolupráci veřejných a soukromých partner

Dne 6. listopadu 2012 na bratislavském workshopu turističtí experti, partneři Centrope odsouhlasili finální verzi společného webového nástroje www.tourcentrope.eu a vyhodnotili navrhovaný model businessplánu 2013+ potřebný pro další rozvoj produktu.

Businessplán 2013+ staví na spolupráci veřejných a soukromých partnerů v oblasti turismu a kultury s cílem zviditelnění se a rozšiřování společné platformy destinace Centrope.

Partnerem Centrope byla představena:

  • plně funkční webová aplikace i s novou verzí mobilní aplikace,
  • marketingová kampaň s aktivitami pro rok 2012,
  • vyhodnocení promokampaně,
  • statistiky návštěvnosti za rok 2012,
  • návrh marketingových aktivit na rok 2013,
  • možnosti dalšího rozvoje.

Jdi zpět