Slavnostní spuštění aplikace Tourcentrope

Spuštění aplikace do provozu

Webová aplikace www.tourcentrope.eu je prvním společným turistickým nástrojem regionu Centrope. Aplikace vznikla po roční spolupráci turistických partnerů. Do zkušebního provozu jsme ji slavnostně spustili na Symposiu Centrope, které uspořádal Slovenský Dom Centrope v Senci u Bratislavy 10. července 2012.

Za účasti zástupců většiny turistických organizací v regionu Centrope byly představeny výsledky jejich vzájemné spolupráce. Svěží vizuál a atraktivní obsah tří modulů (60 kulturních akcí zařazených do kalendáře, 40 přeshraničních cyklostezek různé náročnosti a 160 atraktivních míst tvoří mimořádně zajímavou nabídku pro návštěvníka. Přidanou hodnotou jsou čtyři mutace v mateřských jazycích plus angličtina. Během léta, resp. celé turistické sezóny 2012 se tento produkt bude zviditelňovat v regionu Centrope. Všichni s napětím očekáváme pozitivní ohlas od obyvatel regionu Centrope, pro které je obsah aplikace mimořádně atraktivní a aktuální. Právě jim je tento nástroj určen.

Během léta se bude Tourcentrope testovat a doplňovat.

Spuštění kompletního produktu se očekává na politické konferenci Centrope v říjnu 2012.

Jdi zpět