Turistický portál regionu Centrope > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů na stránce www.tourcentrope.eu jste poskytli své osobní údaje dle ustanovení zákona č.428/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. Slovenský dom Centrope si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení Slovenského domu Centrope o ochraně osobních údajů

Slovenský dom Centrope (dále jen SDC) zpracovává osobní údaje osob nebo firem zaregistrovaných prostřednictvím stránek www.tourcentrope.eu a rovněž všechny údaje získané z dotazníků, nástrojů pro měření návštěvnosti stránek, a to po dobu neurčitou až do odvolání souhlasu zaregistrovanou fyzickou nebo právnickou osobou. Osoby poskytující údaje berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a SDC poskytnuté údaje zlikviduje.

SDC jako provozovatel stránek www.tourcentrope.eu tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu dle zákona č.428/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. SDC prohlašuje, že nebude poskytnuté údaje prodávat nebo jakýmkoli způsobem šířit jiným subjektům.