Informace pro zájemce

Zveřejnění nového atraktivního místa nebo společenské události na portálu Tourcentrope.eu je bezplatné za předpokladu dodržení pravidel bezplatného zveřejnění na stránce. Všechny zveřejněné příspěvky musí splňovat obsahové, překladatelské i grafické podmínky kvality. Podrobné instrukce naleznete v sekci Technické požadavky na dodání podkladů. V případě, že vámi dodané vstupy nebudou splňovat podmínky kvality, provozovatel portálu si bude účtovat poplatky za zpracování (viz ceník doplňkových služeb).

Portál Tourcentrope díky vysoké sledovanosti zájmových skupin z Rakouska, Maďarska, České republiky a Slovenska pomůže přivést nové přeshraniční návštěvníky právě na Vaši společenskou událost. Pro tento účel jsme pro Vás připravili dostatek prostoru pro Vaši reklamu. Více informací o možnostech a cenách se dozvíte v sekci Ceník marketingových služeb pro zviditelnění zájemců. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím vyplněného kontaktního formuláře nebo telefonicky.

Pravidla zveřejňování informací

Provozovatel portálu Tourcentrope (dále jen „poskytovatel“) si vyhrazuje následující práva a povinnosti vůči inzerentovi (dále jen „dodavatel“).

Bezplatné zveřejnění informace je možné za následujících podmínek:

 • Dodavatel dodá poskytovateli všechny potřebné podklady, které nevyžadují žádnou úpravu a doplnění.
 • Dodavatel se zavazuje dodat poskytovateli informace ve čtyřech jazycích: slovensky, česky, německy a maďarsky.
 • Dodavatel ručí za správnost informací, které dodal poskytovateli.
 • Dodavatel je povinen nahlásit poskytovateli jakoukoliv změnu, která má vliv na zveřejněnou informaci.
 • Dodavatel se zavazuje, že jednou ročně vyplní dotazník, v němž odpoví na otázky poskytovatele v souvislosti se spokojností a počtem přístupů ke svému portálu přes stránku www.tourcentrope.sk.
 • Dodavatel se zavazuje zveřejnit banner s odkazem na www.tourcentrope.eu na své webové stránce během spolupráce s poskytovatelem.
 • Poskytovatel se zavazuje, že bude v případě potřeby v pravidelných intervalech aktualizovat údaje dodavatele na webové stránce v mapové aplikací a v aplikaci pro Android.
 • Poskytovatel má právo v případě porušení jakéhokoli požadavku informaci z portálu www.tourcentrope.eu odstranit.

Bezplatně zveřejněné informace se budou na portálu nacházet:

 • v mapové aplikací v sekcí POI/Event,
 • chronologicky podle založení v sekci aktuality,
 • ve formě upoutávky na hlavní stránce během úvodních pěti dní.

Ceník marketingových služeb pro zviditelnění zájemců

 • 50 EUR – vytvoření POI/Event v aplikaci (vytvoření textu, překlady, úprava fotek).
 • 30 EUR – vytvoření nového příspěvku v sekci Doporučení.
 • 50 EUR/neomezeně – zobrazení příspěvku v sekci Doporučení, chronologicky.
 • 50 EUR/týden – zobrazení upoutávky/teaseru na doporučení na hlavní stránce.
 • 30 EUR/týden – PR článek v sekci aktuality.
 • 70 EUR/týden – banner 240 x 400 v sekci Tipy na výlety, Aktuality, Doporučení (střídání max. 5 bannerů).

Ceník doplňkových služeb k vytvoření a překladů příspěvku

 • 15 EUR – překlad do češtiny.
 • 15 EUR – překlad do maďarštiny.
 • 15 EUR – překlad do němčiny.
 • 15 EUR – překlad do slovenštiny.
 • 15 EUR – úprava fotografie.
 • 15 EUR – editování textu a jazyková korektura.

Technické požadavky na dodání podkladů

Atraktivní místa

 • všechny texty ve čtyřech jazycích: slovensky, česky, německy a maďarsky.
 • název,
 • krátká verze textu 100–200 znaků,
 • delší verze textu 600–800 znaků,
 • poplatky 100–200 znaků,
 • otevírací hodiny 100–200 znaků,
 • 2–4 fotografie (800x600px).

Událost

 • všechny texty ve čtyřech jazycích: slovensky, česky, německy a maďarsky.
 • název,
 • datum a čas konání Události (od – do),
 • krátká verze textu 100–200 znaků,
 • delší verze textu 600–800 znaků,
 • poplatky 100–200 znaků,
 • otevírací hodiny 100–200 znaků,
 • 2–4 fotografie (800x600px).