Národním parkem Podyjí

počet komentářů: 0

Výlet kaňonem řeky Dyje - pro cyklisty

Průběh trasy:  Znojmo - Hradiště - Mašovice - Podmolí - Havraníky - Popice - Konice - Znojmo

Doporučení: Jednodenní výlet pro aktivní bikery

Délka trasy: 35 km

Náš výlet začínáme v malebném městě Znojmo. Zde můžeme navštívit rotundu sv. Kateřiny, která pochází již z 11. stol. Ti, kteří se nebojí, mohou prozkoumat jeden z největších podzemních labyrintů ve střední Evropě. Cesta pokračuje přes obec Hradiště a dále Národním parkem Podyjí, což je dosud jediný moravský národní park. Dostáváme se k vyhlídce Králův stolec, se kterou se spojuje mnoho pověstí a historických událostí. Odtud se nám naskýtá krásný výhled na znojemskou vodní nádrž. Projíždíme kolem obcí Mašovice a Podmolí, až se dostaneme k vinici Šobes, která svou jedinečnou dispozicí a romantikou v meandru řeky Dyje turisty fascinuje při každé návštěvě. V letních měsících je přímo uprostřed vinice otevřený vinný stánek vinařství Znovín s možností ochutnávek a zakoupení kvalitních šobeských vín. Visutou lávkou přes řeku Dyji přejdeme k obci Havraníky a odtud přes obce Popice a Konice zpět do města Znojmo.

Galerie:

Jdi zpět

Přidat komentář