Turisztikai portálon > Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme

A www.tourcentrope.eu oldalon közzétett űrlapokban megadott személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló Tt. 428/2002. sz. törvény rendelkezései szerint bocsátotta rendelkezésünkre. A Slovenský dom Centrope minden személyes adatot bizalmasan kezel, és a személyes adatok védelméről szóló törvény előírásai szerint jár el.

A Slovenský dom Centrope adatvédelmi nyilatkozata

A Slovenský dom Centrope (a továbbiakban: SDC) a www.tourcentrope.eu oldalain keresztül regisztrált személyek vagy cégek személyes adatait, illetve a kérdőívekből és az oldalak látogatottságának mérésére szolgáló eszközökből származó adatokat dolgozza fel, mégpedig határozatlan ideig, a regisztrált természetes vagy jogi személy hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatokat szolgáltató személyek tudomásul veszik, hogy hozzájárulásokat bármikor írásban visszavonhatják, adataikat pedig a SDC megsemmisíti.

A SDC mint a www.tourcentrope.eu oldalak üzemeltetője ezennel tájékoztatja az adatokat szolgáltató alanyokat, hogy a fentiek szerint átadott összes adat bizalmasnak minősül, azokat a személyes adatok védelméről szóló Tt. 428/2002. sz. törvény értelmében kizárólag saját célra használja fel. A SDC kijelenti, hogy az átadott adatokat nem értékesíti, illetve más módon nem terjeszti harmadik személyek felé.