Gyor – Bringa Festival 2012

Gyor – Bringa Festival 2012

Tento tradičný festival zameraný na cyklistov organizovalo mesto Győr. Účasť Tourcentrope zabezpečila spoločnosť Ceurina a maďarský partner - mesto Győr.

Centrope sa predstavila so svojim produktom Tourcentrope v "Centrope Point-e", v ktorom boli pre návštevníkov pripravené notebook, Roll-upy, tulivaky, beachflagy, letáky a na občerstvenie domáca štrúdľa.

Odhadom sa podujatia zúčastnilo okolo 1000 návštevníkov. Akcia bola verejne prístupná a teda bez podpisového hárka.

Na akcii sa podarilo zviditeľniť užitočného pomocníka - webovú stránku tourcentrope.eu a to najmä pre cieľovú skupinu v maďarskej časti regiónu Centrope.

Späť