Partneri Centrope odsúhlasili finálnu verziu Tourcentrope

Businessplán 2013+ je postavený na spolupráci verejných a súkromných partnerov

Dňa 6. novembra 2012 na bratislavskom workshope turistickí experti, partneri Centrope odsúhlasili finálnu verziu spoločného webového nástroja www.tourcentrope.eu a vyhodnotili navrhovaný model businessplánu 2013+ potrebný pre ďalší rozvoj produktu.
Businessplán 2013+ je postavený na spolupráci verejných a súkromných partnerov v oblasti turizmu a kultúry s cieľom zviditeľňovania sa a rozširovania spoločnej platformy destinácie Centrope.

Partnerom Centrope bola predstavená:

  • plne funkčná webová aplikácia aj s novou verziou mobilnej aplikácie,
  • marketingová kampaň s aktivitami pre rok 2012,
  • vyhodnotenie promokampane,
  • štatistiky návštevnosti za rok 2012,
  • návrh marketingových aktivít na rok 2013,
  • možnosti ďalšieho rozvoja.

Späť