Slávnostné spustenie aplikácie Tourcentrope

Spustenie aplikácie do prevádzky

Webová aplikácia www.tourcenrtrope.eu je prvým spoločným turistickým nástrojom regiónu Centrope. Aplikácia vznikla po ročnej spolupráci turistických partnerov. Do skúšobnej prevádzky sme ju slávnostne spustili na Sympóziu Centrope , ktoré usporiadal Slovenský Dom Centrope v Senci pri Bratislave 10. júla 2012.

Za účasti zástupcov väčšiny turistických organizácií v regióne Centrope boli predstavené výsledky ich vzájomnej spolupráce. Svieži vizuál a atraktívny obsah troch modulov (60 kultúrnych podujatí zaradených do kalendára, 40 cezhraničných cyklotrás rôznej náročnosti a 160 atraktívnych miest tvoria mimoriadne zaujímavú ponuku pre návštevníka. Pridanou hodnotou sú štyri mutácie v materských jazykoch plus angličtina. Počas leta, resp. celej turistickej sezóny 2012 sa tento produkt bude zviditeľňovať v regióne Centrope. Všetci s napätím očakávame pozitívny ohlas od obyvateľov regiónu Centrope pre ktorých je obsah aplikácie mimoriadne atraktívny a aktuálny. Práve im je tento nástroj určený.

Počas leta sa bude Tourcentrope testovať a dopĺňať. Spustenie kompletného produktu sa očakáva na politickej konferencii Centrope v októbri 2012.

Späť