Odporúčané aktivity

Hrad Červený Kameň

Nájdete tu najväčšiu zbierku historického nábytku na Slovensku, cennú zbierku historických zbraní a tzv. „Sala terrena“, jedinečné dielo svojho druhu

Múzeum Veterný mlyn v Rudiciach

Veterný mlyn v obci Rudice je holandského typu s kamennou kruhovou stenou, pri zemi hrubou 135 cm, a s výškou 7,5 m. 

Haydnov dom

V Haydnovom dome v Eisenstadte, niekdajšom bydlisku významného hudobníka a skladateľa, sa dnes nachádza múzeum. 

Rozhľadňa Klucanina u Tišnova

Východne od Tišnova sa dvíha vrchol Klucanina (402 m n. m.) a na ňom stojí rovnomenná rozhľadňa Klucanina.

Smolenický zámok

V 15. stor. vzrástol význam Smoleníc, bol vybudovaný hrad, ktorý sa stal centrom a sídlom smolenického panstva.