Informácie pre záujemcov

Zverejnenie nového atraktívneho miesta alebo spoločenskej udalosti na portáli Tourcentrope.eu je bezplatné za predpokladu dodržania pravidiel bezplatného zverejnenia na stránke. Všetky zverejnené príspevky musia spĺňať obsahové, prekladateľské aj grafické podmienky kvality. Podrobné inštrukcie nájdete v sekcií Technické požiadavky na dodanie podkladov. V prípade že vami dodané vstupy nebudú spĺňať podmienky kvality, prevádzkovateľ portálu si bude účtovať poplatky za spracovanie (viď Cenník doplnkových služieb).

Portál Tourcentrope vďaka vysokej sledovanosti záujmových skupín z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska pomôže priviesť nových cezhraničných návštevníkov práve na Vašu spoločenskú udalosť alebo atraktívne miesto. Pre tento účel sme pre Vás pripravili dostatok priestoru pre Vašu reklamu. Viac informácií o možnostiach a cenách sa dozviete v sekcií Cenník marketingových služieb na zviditeľnenie záujemcov. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom vyplneného  kontaktného formulára alebo telefonicky.

Pravidlá zverejňovania informácií

Prevádzkovateľ portálu Tourcentrope (ďalej len „poskytovateľ“) si vyhradzuje nasledovné práva a povinnosti voči inzerentovi (ďalej len „dodávateľ“).

Bezplatné zverejnenie informácie je možné za nasledovaných podmienok:

 • Dodávateľ dodá poskytovateľovi všetky potrebné podklady, ktoré nevyžadujú žiadnu úpravu a doplnenie.
 • Dodávateľ sa zaväzuje dodať poskytovateľovi informácie v štyroch jazykoch: slovensky, česky, nemecky a maďarsky.
 • Dodávateľ ručí za správnosť informácií, ktoré dodal poskytovateľovi.
 • Dodávateľ je povinný nahlásiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na zverejnenú informáciu.
 • Dodávateľ sa zaväzuje, že raz ročne vyplní dotazník, kde odpovie na otázky poskytovateľa v súvislosti so spokojnosťou a počtom prístupov na svoj portál cez stránku www.tourcentrope.sk.
 • Dodávateľ sa zaväzuje zverejniť banner s odkazom na www.tourcentrope.eu na svojej webovej stránke počas spolupráce s poskytovateľom.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude v prípade potreby v pravidelných intervaloch aktualizovať údaje dodávateľa na webovej stránke, v mapovej aplikácií a v aplikácii pre Android.
 • Poskytovateľ má právo v prípade porušenia akejkoľvek požiadavky informáciu z portálu www.tourcentrope.eu odstrániť

Bezplatne zverejnené informácie sa budú na portáli nachádzať

 • v mapovej aplikácií v sekcií POI / Event,
 • chronologicky podľa založenia v sekcií aktuality,
 • vo forme upútavky na hlavnej stránke počas úvodných piatich dní.

Cenník marketingových služieb na zviditeľnenie záujemcov

 • 50 EUR - vytvorenie POI/Event v aplikácii (vytvorenie textu, preklady, úprava fotiek).
 • 30 EUR- vytvorenie nového príspevku v sekcii Odporúčania.
 • 50 EUR/neobmedzene - zobrazenie príspevku v sekcii Odporúčania, chronologicky.
 • 50 EUR/týždeň - zobrazenie upútavky/teasera na odporúčanie na hlavnej stránke.
 • 30 EUR/týždeň - PR článok v sekcii aktuality.
 • 70 EUR/týždeň - banner 240 x 400 v sekcii Tipy na Výlety, Aktuality, Odporúčania  (striedanie max 5 bannerov).

Cenník doplnkových služieb na vytvorenie a prekladov príspevku

 • 15 EUR – preklad do češtiny.
 • 15 EUR – preklad do maďarčiny.
 • 15 EUR – preklad do nemčiny.
 • 15 EUR – preklad do slovenčiny.
 • 15 EUR – úprava fotografie.
 • 15 EUR – editovanie textu a jazyková korektúra.

Technické požiadavky na dodanie podkladov

Atraktívne miesta 

 • všetky texty v štyroch jazykoch: slovensky, česky, nemecky, maďarsky,
 • názov,
 • krátka verzia textu 100 - 200 znakov,
 • dlhšia verzia textu 600 - 800 znakov,
 • poplatky 100 - 200 znakov,
 • otváracie hodiny 100 - 200 znakov,
 • 2- 4 fotografie (800x600px).

Udalosť 

 • všetky texty v štyroch jazykoch: slovensky, česky, nemecky, maďarsky,
 • názov,
 • dátum a čas konania Udalosti (od – do),
 • krátka verzia textu 100 - 200 znakov,
 • dlhšia verzia textu 600 - 800 znakov,
 • poplatky 100 - 200 znakov,
 • otváracie hodiny 100 - 200 znakov,
 • 2- 4 fotografie (800x600px).