Národným parkom Podyjí

(počet komentárov: 0)

Cyklovýlet kaňonom rieky Dyje

Priebeh trasy: Znojmo – Hradište – Mašovice – Podmolí – Havraníky – Popice – Konice - Znojmo

Odporúčanie: Jednodňový výlet pre aktívnych bikerov

Dĺžka trasy: 35 km

Náš výlet začíname v malebnom meste Znojmo. Tu môžeme navštíviť rotundu sv. Kataríny, ktorá pochádza už z 11. stor. Tí čo sa neboja môžu preskúmať jeden z najväčších podzemných labyrintov v strednej Európe. Cesta ďalej pokračuje cez obec Hradiště  a ďalej  Národným parkom Podyjí, čo je doposiaľ jediný moravský národný park. Dostávame sa k vyhliadke Králův stolec s ktorou sa spája mnoho povestí a historických udalostí. Odtiaľto sa nám naskytá krásny výhľad na znojemskú vodnú nádrž. Prechádzame okolo obce Mašovice a Podmolí až sa dostávame k vinici Šobes, ktorá svojou jedinečnou dispozíciou a romantikou v meandri rieky Dyje turistov fascinuje pri každej návšteve. V letných mesiacoch je priamo uprostred vinice otvorený vínny stánok vinárstva Znovín s možnosťou ochutnávok a zakúpenia kvalitných šobeských vín. Vysutou lávkou cez rieku Dyje prejdeme k obci Havraníky a odtiaľ cez obce Popice a Konice späť do mesta Znojmo.

Galéria:

Späť

Pridať komentár